Friday, March 11, 2011

Workschop on Tales - "SWOLLOW" (Jolanta-Poland)

 
SWOLLOW
Swollow's grandpa had his birthday. The little swallow picked up some flowers from a meadow and flew to wish her grandfather 'happy birthday'. The grandfather was very excited when he saw the swallow.
IGA (6)

Polish wersion
JASKÓŁKA
Dziadek jaskółki miał urodziny. Mała jaskółka zerwała kwiatki na łące i poleciała dziadkowi złożyć życzenia. Jej Dziadek bardzo był wzruszony, kiedy zobaczył jaskółkę.
IGA – lat 6

No comments:

Post a Comment